مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 


عباس نصیرایی مقدم
مسئولیت: رئیس دانشکده
شماره تماس دفتر:۲۳۵۰-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
شماره تماس اتاق:۲۴۹۸-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:nasiraeiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۲۳


محمد مهدی احمدی
مسئولیت: معاون آموزشی
شماره تماس :۵۵۷۳-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:mmahmadiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ۸۲۲
 


اکبر کارخانه
مسئولیت: معاون تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهشی
شماره تماس :۲۴۹۷-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:a.karkhanehaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۲۶


مهرداد ساویز
مسئولیت: مدیر گروه بیوالکتریک
شماره تماس :۵۵۶۹-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:msavizaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۳۳


مصطفی رستمی
مسئولیت: مدیر گروه بیومکانیک
شماره تماس :۲۳۶۱-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:rostamiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۱۶


ایمان شعبانی
مسئولیت: مدیر گروه بیومتریال و مهندسی بافت
شماره تماس :۲۳۷۲-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:shabaniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۳۲


افرا حاجی‌زاده
مسئولیت: سرپرست سایت کامپیوتر
شماره تماس :۵۵۶۶-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:afra.hajizadehgmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۳۲

دفعات مشاهده: 5793 بار   |   دفعات چاپ: 290 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر