مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 


اکبر کارخانه
مسئولیت: رئیس دانشکده
شماره تماس دفتر:۲۳۵۰-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
شماره تماس اتاق:۲۴۹۷-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:a.karkhanehaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۲۶


ملیکه نبئی
مسئولیت: معاون آموزشی
شماره تماس :۵۵۷۵-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:m_nabaeiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق 631
 


حامد آذرنوش
مسئولیت: معاون تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهشی
شماره تماس :۲۳۹۸-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:azarnoushaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم ، اتاق ۵۳۰ 


محمدعلی احمدی پژوه
مسئولیت: مدیر گروه بیوالکتریک
شماره تماس :۵۵۷۰-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:pajouhaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۱۲


مصطفی رستمی
مسئولیت: مدیر گروه بیومکانیک
شماره تماس :۲۳۶۱-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:rostamiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۱۶


محمد معینی
مسئولیت: مدیر گروه بیومتریال و مهندسی بافت
شماره تماس :۵۵۶۸-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:m.moeiniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ۸۲۷


رعنا ایمانی
مسئولیت: سرپرست سایت کامپیوتر
شماره تماس :۵۶۷۶-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:r.imanigmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ۸۲۶

دفعات مشاهده: 9372 بار   |   دفعات چاپ: 545 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر