دینامیک ‌سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | معرفی آزمایشگاه:
 
آزمایشگاه دینامیک سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده، بر مطالعه دینامیک سیستم‌های بیولوژیکی، با استفاده از مدل‌سازی ریاضیاتی متمرکز است. ابزارهای اصلی مدل‌سازی ما برگرفته از نظریه سیستم‌های پیچیده و علم شبکه‌ها هستند. هدف اصلی تحقیقات، درک عملکرد سیستم‌های بیولوژیکی طبیعی و مفاهیم و اصول اساسی آن‌ها است. هم‌چنین، با به‌کارگیری نظریه شبکه، مطالعات با در نظر گرفتن تعامل بین سیستم‌های متصل، برای تحقق ریشه‌های تکاملی و نیز ظهور رفتارهای جمعی، انجام می‌شوند. روش‌های مورد استفاده، شامل روش‌های تحلیلی ریاضی مربوط به دینامیک غیرخطی و شبکه‌ها، و شبیه‌سازی کامپیوتری هستند. 
آزمایشگاه دینامیک سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده، بر مطالعه دینامیک سیستم‌های بیولوژیکی، با استفاده از مدل‌سازی ریاضیاتی متمرکز است. ابزارهای اصلی مدل‌سازی ما برگرفته از نظریه سیستم‌های پیچیده و علم شبکه‌ها هستند. هدف اصلی تحقیقات، درک عملکرد سیستم‌های بیولوژیکی طبیعی و مفاهیم و اصول اساسی آن‌ها است. هم‌چنین، با به‌کارگیری نظریه شبکه، مطالعات با در نظر گرفتن تعامل بین سیستم‌های متصل، برای تحقق ریشه‌های تکاملی و نیز ظهور رفتارهای جمعی، انجام می‌شوند. روش‌های مورد استفاده، شامل روش‌های تحلیلی ریاضی مربوط به دینامیک غیرخطی و شبکه‌ها، و شبیه‌سازی کامپیوتری هستند.
 

 

 
در صورت علاقه به همکاری با این آزمایشگاه تحقیقاتی، می توانید با جناب آقای دکتر سجاد جعفری (sajadjafariaut.ac.ir) تماس حاصل نمایید.

دفعات مشاهده: 2204 بار   |   دفعات چاپ: 123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر