دروس مصوب و طرح درس

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 

دروس مصوب کارشناسی                              

 دروس عمومی
 

 

ردیف گرایش عنوان تعداد واحد
۱ مبانی نظری اسلام(*) اندیشه اسلامی ۱ (مبدأ و معاد) ۲
اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) ۲
انسان در اسلام ۲
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲
۲ اخلاق در اسلام(**) فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) ۲
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲
آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ۲
عرفان عملی در اسلام ۲
اخلاق مهندسی ۲
۳ انقلاب اسلامی(**) انقلاب اسلامی ایران ۲
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲
اندیشه سیاسی امام خمینی «ره» ۲
۴ تاریخ و تمدن اسلامی(**) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲
تاریخ امامت ۲
۵ آشنایی با منابع اسلامی(**) تفسیر موضوعی فرآن ۲
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲
۶ - زبان فارسی ۳
۷ - زبان انگلیسی ۱ ۱
۸ - زبان انگلیسی ۲ ۲
۹ - تربیت بدنی ۱ ۱
۱۰ - تربیت بدنی ۲ ۱
جمع کل واحدهای عمومی ۲۰

* انتخاب دو درس از این گروه الزامی است.
** انتخاب یک درس از هر یک از این گروه‌ها الزامی است.
 
 دروس پایه
 

 

ردیف عنوان درس پیش­نیاز هم­نیاز تعداد واحد
۱ ریاضی عمومی ( ۱ ) - - ۳
۲ ریاضی عمومی (‌۲) ریاضی عمومی (۱) - ۳
۳ معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی(۱) ریاضی عمومی(۱) ۳
۴ فیزیک عمومی (۱ ) ریاضی عمومی(۱) ریاضی عمومی(۱) ۳
۵ فیزیک عمومی (‌۲ ) -  فیزیک عمومی(۱) ۳
۶ برنامه نویسی کامپیوتر - - ۳
۷ آمارحیاتی و احتمال / آمار و احتمال ریاضی عمومی (۱) - ۳
۸ محاسبات عددی برنامه نویسی کامپیوتر - ۲
جمع کل واحدهای دروس پایه ۲۳
 

 دروس اصلی
 

-
ردیف عنوان درس پیش­نیاز هم­نیاز تعداد واحد
۱

استاتیک در مهندسی پزشکی

ریاضی عمومی (۱) +

فیزیک عمومی (۱)
- ۳
 
۲ ریاضیات مهندسی ریاضی عمومی(۲) +
معادلات دیفرانسیل
- ۳ 
 
۳ مقدمه­ای بر مهندسی  زیست پزشکی فیزیک بدن انسان
 
مدارهای الکتریکی۱ ۳
۴ تجهیزات عمومی مراکز درمانی مقدمه­ای بر مهندسی  زیست پزشکی+الکترونیک۱ - ۳
۵ کارگاه تجهیزات پزشکی تجهیزات عمومی بیمارستان­ها و
کلینیک های پزشکی+
مدارهای الکتریکی ۱ + مدارهای الکتریکی ۲
- ۱
۶ مدارهای الکتریکی۱

فیزیک عمومی(۲)

معادلات دیفرانسیل

۳
۷ آزمایشگاه مدار -

مدارهای الکتریکی۱

۱
۸ الکترونیک (۱) مدارهای الکتریکی۱ - ۳
۹

اصول و افزار توان­بخشی

فیزیولوژی+ آناتومی+

استاتیک در مهندسی پزشکی +

مقاومت مصالح ۱

- ۳
۱۰

مدیریت و کارآفرینی در

مهندسی پزشکی[۱]

بعد از ۷۰ واحد

- ۲
۱۱

اصول تصویرنگاری پزشکی[۲]

فیزیولوژی + آناتومی

ریاضی مهندسی

۳
۱۲

فیزیولوژی

- - ۳
۱۳

آناتومی

- -
۲
۱۴

آزمایشگاه فیزیولوژی

فیزیولوژی+آناتومی -
۱
۱۵

فیزیک بدن انسان[۳]

فیزیولوژی+ آناتومی

فیزیک عمومی ۲


۳
۱۶

زبان تخصصی مهندسی پزشکی

زبان انگلیسی۲

- ۲
۱۷

مواد مهندسی ۱: ساختار و خواص

فیزیک عمومی ۱

فیزیک عمومی۲

۳
۱۸

کارورزی

گذراندن ۹۰  واحد درسی

- ۲
۱۹

روش تحقیق و گزارش نویسی فنی

گذراندن ۶۰  واحد درسی

- ۲
۲۰

پروژه

تشخیص استاد راهنما

- ۳
جمع ۴۹
 
[۱] جایگزین اصول و کلیات مدیریت سابق
[۲] جایگزین اصول سیستم­های رادیولوژی و رادیوتراپی سابق
[۳] جایگزین فیزیک پزشکی سابق

 
تخصصی اجباری


 
ردیف عنوان درس تعداد واحد گرایش پیش­نیاز هم­نیاز
۱ آزمایشگاه الکترونیک ۱ ۱ بیوالکتریک آز مدار الکترونیک۱
۲ الکترونیک ۲ ۳ بیوالکتریک الکترونیک ۱ -
۳ آزمایشگاه الکترونیک ۲ ۱ بیوالکتریک آزمایشگاه الکترونیک ۱ الکترونیک۲
۴ مخابرات آنالوگ و دیجیتال ۳ بیوالکتریک سیگنال­ها و سیستم ها+ مدار منطقی+
آمار حیاتی و احتمالات
-
۵ سیستم­های کنترل خطی ۳ بیوالکتریک سیگنال­ها و سیستم­ها
(یا ارتعاشات)
-
۶ ابزار دقیق و اندازه­گیری پزشکی ۲ بیوالکتریک سیگنال­ها و سیستم­ها الکترونیک۲
۷ سیگنال­ها و سیستم­ها ۳ بیوالکتریک ریاضی مهندسی
۸ پدیده­های بیوالکتریکی ۳ بیوالکتریک فیزیولوژی -
جمع ۱۹
۱  مقاومت مصالح ۱ ۳

بیومکانیک

استاتیک در مهندسی پزشکی

-
۲ ترمو دینامیک در سیستم­های حیاتی[۱] ۳

بیومکانیک

فیزیک عمومی ۱
+ریاضی عمومی ۲
-
۳ دینامیک در مهندسی پزشکی ۳ بیومکانیک استاتیک در مهندسی پزشکی -
۴ مکانیک سیالات ۳

بیومکانیک

معادلات دیفرانسیل + استاتیک در مهندسی پزشکی

-
۵ طراحی اجزاء در مهندسی پزشکی ۳ بیومکانیک مقاومت مصالح ۱ دینامیک در مهندسی پزشکی
۶ آزمایشگاه خواص مکانیکی بافت­های بیولوژیکی و بیومواد ۱ بیومکانیک - مقاومت مصالح ۱
۷ بیومکانیک سیستم­های اسکلتی عضلانی[۲] ۳ بیومکانیک استاتیک در مهندسی پزشکی+ فیزیولوژی + آناتومی    دینامیک در مهندسی پزشکی
۸ نقشه کشی صنعتی ۱ ۲ بیومکانیک - -
جمع ۲۱
۱ شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی  و تجزیه ۳ بیو متریال - -
۲ ترمودینامیک در سیستم­های حیاتی ۳ بیو متریال ریاضی عمومی ۲+ فیزیک عمومی ۱ -
۳ زیست‌شناسی سلولی و مولکولی ۳ بیو متریال شیمی کاربردی بیومتریال ها۲: آلی و بیوشیمی+ فیزیولوژی+ آناتومی -
۴ مبانی زیست­سازگاری و آزمون­های بیولوژیکی ۳ بیو متریال - -
۵ زیست مواد۱ ۳ بیو متریال مواد مهندسی ۱: ساختار و خواص -
۶ مواد مهندسی۲: شکل‌دهی و ساخت ۳ بیو متریال مواد مهندسی۱: ساختار و خواص -
۷ شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۲: آلی و بیوشیمی ۳ بیو متریال شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی  و تجزیه -
۸ آزمایشگاه شیمی کاربردی بیومتریال‌ها ۱ بیو متریال شیمی کاربردی بیومتریال ها۱ و شیمی کاربردی بیومتریال ها۲ -
۹ کارگاه آزمون‌های بیولوژیکی ۱ بیو متریال مبانی زیست­سازگاری و آزمون­های بیولوژیکی -
جمع ۲۳


 
 تخصصی انتخابی
 

 
ردیف عنوان درس گرایش پیش­نیاز هم­نیاز تعداد واحد
۱ مدارهای الکتریکی ۲ بیوالکتریک مدارهای الکتریکی ۱ - ۳
۲ مدارهای منطقی* بیوالکتریک مدارهای الکتریکی ۱ الکترونیک۱ ۳
۳ میکروپروسسور ۱ بیوالکتریک مدارهای منطقی- برنامه نویسی کامپیوتر (زبانC - ۳
۴ آزمایشگاه میکروپروسسور بیوالکتریک آز مدارهای منطقی  +  میکروپروسسور ۱ میکروپروسسور۱ ۱
۵ حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی بیوالکتریک الکترونیک ۲ + مقدمه-ای بر مهندسی زیست پزشکی - ۲
۶ آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی بیوالکتریک - سیستم¬های کنترل خطی ۱
۷ آزمایشگاه مدار منطقی** بیوالکتریک - مدار منطقی ۱
۸ ماشین های الکتریکی مستقیم بیوالکتریک مدارهای الکتریکی ۱ - ۲
۹ مدار های دیجیتالی و پالس بیوالکتریک الکترونیک ۲ + مدار منطقی - ۳
۱۰ الکترومغناطیس بیوالکتریک فیزیک ۲ ریاضی مهندسی ۳
۱۱ آزمایشگاه ابزار دقیق و اندازه گیری پزشکی بیوالکتریک الکترونیک ۲ ابزاردقیق و اندازه گیری پزشکی ۱
جمع دروس تخصصی انتخابی بیوالکتریک ۲۳
۱ مکانیک سیالات بیولوژیکی*** بیومکانیک مکانیک سیالات - ۳
۲ ارتعاشات بیومکانیک دینامیک در مهندسی پزشکی - ۲
۳ کنترل اتوماتیک بیومکانیک - ارتعاشات ۳
۴ سیستم های اندازه گیری بیومکانیک کنترل اتوماتیک - ۲
۵ مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی بیومکانیک ترمودینامیک در مهندسی پزشکی مکانیک سیالات ۳
۶ مقدمه ای بر بیو رباتیک بیومکانیک دینامیک در مهندسی پزشکی - ۳
۷ آزمایشگاه کنترل و اندازه گیری بیومکانیک - کنترل  اتوماتیک ۱
۸ کارگاه عمومی بیومکانیک - - ۱
۹ آزمایشگاه مکانیک سیالات بیومکانیک - مکانیک سیالات ۱
۱۰ مقاومت مصالح ۲ و تئوری های  شکست**** بیومکانیک مقاومت مصالح ۱ - ۳
۱۱ بیومکاترونیک بیومکانیک کنترل اتوماتیک سیستم¬های اندازه-گیری ۳
۱۲ فناوری اطلاعات پزشکی ۱ بیومکانیک برنامه نویسی کامپیوتر، مقدمه ای  برمهندسی پزشکی - ۲
جمع دروس تخصصی انتخابی بیومکانیک ۲۷
۱ هیستوپاتوایمنوامبریولوژی بیومتریال زیست شناسی سلولی و مولکولی - ۳
۲ مهندسی سامانه‌های دارورسانی بیومتریال ریاضی مهندسی - ۳
۳ مکانیک سیالات بیومتریال معادلات دیفرانسیل - ۳
۴ روش¬های ارزیابی خواص و کارایی بیومتریال¬ها بیومتریال - - ۳
۵ مبانی انتقال حرارت و جرم بیومتریال ترمو دینامیک در سیستم های حیاتی + مکانیک سیالات - ۳
۶ مبانی مهندسی بافت بیومتریال مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژیکی - ۳
جمع دروس تخصصی انتخابی بیومتریال ۱۸
 
* این درس با تغییراتی در محتوا از درس تخصصی اجباری به تخصصی انتخابی منتقل شده است.
** این آزمایشگاه با تغییراتی در محتوا از درس تخصصی اجباری به تخصصی انتخابی منتقل شده است
*** جایگزین درس مبانی بیومکانیک۲ سابق
**** این درس از تخصصی اجباری به تخصصی انتخابی تغییر کرده است


دفعات مشاهده: 8773 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر