نمودار سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
ریاست دانشکده مهندسی پزشکی
دکترعباس نصیرایی مقدم
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
nasiraeiaut.ac.ir
2498-6454(21-98+)

_____________________________________
معاون آموزشی
دکتر مصطفی رستمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5 (Map)
 rostamiaut.ac.ir
2361-6454(21-98+)

_____________________________________
معاون پژوهشی
دکترعاطفه سلوک
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5 (Map)
atefeh.soloukaut.ac.ir , gmail.comatefeh.solouk
5567-6454(21-98+)
_____________________________________
معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر فرشاد الماس گنج
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5 (Map)
almasaut.ac.ir
2372-6454(21-98+)

_____________________________________
مدیر گروه بیوالکتریک
دکترعلی فلاح
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
afallahaut.ac.ir
2365-6454(21-98+)
_____________________________________
مدیر گروه بیومکانیک
دکتر سیدعطااله هاشمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
a.hashemiaut.ac.ir
2369-6454(21-98+)
_____________________________________
مدیر گروه بیومتریال
دکترافرا حاجی زاده
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
afra.hajizadehaut.ac.ir
5566-6454(21-98+)
_____________________________________
مدیر گروه مهندسی بافت
دکتر ایمان شعبانی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
almasaut.ac.ir
2372-6454(21-98+)
_____________________________________
سرپرست گروه مهندسی اطلاعات پزشکی
دکتر فرناز قاسمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
ghassemiaut.ac.ir
2397-6454(21-98+)
_____________________________________
سرپرست سایت کامپیوتر
دکتر محمد مهدی احمدی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
mmahmadiaut.ac.ir
5573-6454(21-98+)
_____________________________________
مدیر قطب بیومتریال
دکتر محمد ربیعی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه 5(Map)
mrabieeaut.ac.ir
2381-6454(21-98+)
_____________________________________
 

دفعات مشاهده: 3922 بار   |   دفعات چاپ: 249 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر