مدارهای الکتریکی1

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: مدارهای الکتریکی1
 
تعداد واحد       ۳                                                    پیش نیاز  فیزیک عمومی (2)
 
                                                                           هم نیاز    معادلات دیفرانسیل
        
 

هدف
 
هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم اصلی و تحلیل مهندسی مدارهای الکتریکی مرتبه‌ی اول و دوم در حوزه‌ی زمان و فرکانس است.
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
1.توابع مشهور:
تابع ثابت، سینوسی، پله‌ی واحد، پالس، ضربه، شیب، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مشتق و انتگرال توابع
2. مدارهای DC
- تعاریف و مفاهیم پایه (بار الکتریکی، جریان الکتریکی، ولتاژ، توان- قانون اهم- تعریف گره، خانه، شاخه)
- قوانین پایه در مدارهای الکتریکی (قوانین کیرشفKVL و KCL)، تبدیل ستاره- مثلث
- روشهای تحلیل مدار (تحلیل گرهای، تحلیل خانهای، تحلیل مدارهای الکتریکی با PSpice)
- نظریههای مدار (جمع آثار(اصل بر هم نهی)، تبدیل منابع، مدارهای معادل تونن- نورتن، ماکزیمم انتقال توان)
- تقویتکنندهی عملیاتی (تقویتکنندهی ایدهآل، تحلیل آرایش‌های مختلف با تقویت‌کننده‌ی عملیاتی، تقویتکننده‌ی واقعی، تحلیل مدارهای تقویتکننده با PSpice)
- خازن و القاگر، دوگانی(همزادی) در مدارهای‌ الکتریکی
- مدارهای مرتبه اول (تحلیل مدارهای RL و RC (پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل)، پاسخ پله و پاسخ ضربه مدارهای مرتبه اول، تحلیل حالت گذرای مدارهای مرتبه اول با PSpice
- تحلیل مدارهای RLC (پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل)، پاسخ پله‌ی مدارهای مرتبه‌ی دوم، پاسخ ضربه‌ی مدارهای مرتبه دوم، تقویت کننده‌ی عملیاتی و مدارهای مرتبه دوم، تحلیل حالت گذرای مدارهای مرتبه دوم با Pspice و کانولشن


3.مدارهای AC
- مشخصات توابع سینوسی و مفهوم فیزور- روابط فیزوری R، L و C- امپدانس و قوانین کیرشف در حوزه فرکانس
- تحلیل حالت ماندگار سینوسی (پاسخ حالت ماندگار به توابع تحریک سینوسی- تحلیل گرهای خانهای در حوزه فرکانس- اصل برهم نهی، تبدیل منابع و مدارهای معادل تونن و نورتن در حوزه فرکانس- تقویتکننده عملیاتی و مدارهای AC- تابع تبدیل-آنالیز AC با PSpice)

- تحلیل توانی مدارهای AC ( توان لحظه‌ای- توان متوسط- مقدار مؤثر تابع- ماکزیمم انتقال توان   در مدارهای AC - توان ظاهری و ضریب توان- توان مختلط)
تزویج: مدار با تزویج مغناطیسی-ترانسفورماتور-مدلT –مدل  -انتقال به اولیه-انتقال به ثانویه
 

مراجع
  1. - C. K. Alexander & M. Sadiku, “Fundamentals of Electric Circuits”, McGraw-Hill, 2012.
    2- R. C. Dorf & J. A. Svoboda,” Introduction to Electric Circuits”, John Wiley & Sons, 2014
    3- W. H. Hayt & E. Kemmerly,” Engineering Circuit Analysis”, McGraw-Hill, 2012.
    پرویز جبه‌دار، نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها، جلد1، انتشارات دانشگاه تهران1397
 

دفعات مشاهده: 2035 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر