آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
 
تعداد واحد       ۳                                                    پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز    مدارهای الکتریکی 1
        
 

هدف
 
هدف از این آزمایشگاه آشنایی با عملکرد دستگاه‌های اندازه‌گیری، منابع ولتاژ، کمیت‌های الکتریکی همچون ولتاژ، جریان و المان‌های اصلی مدارهای الکتریکی است. همچنین دانشجویان با شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایش‌هایی که بر پایه درس مدارهای الکتریکی1 طراحی شده، مهارت لازم جهت آزمایش و عیب‌یابی مدارهای الکتریکی را کسب می‌کنند.
 


سرفصل و رئوس مطالب

- آشنایی عملی با عناصر الکتریکی، منابع تغذیه DC و AC و دستگاه اندازهگیری مولتیمتر
- آشنایی با طرز کار و کاربرد اسیلوسکوپ
- خطا در اندازهگیری
- آشنایی با نرمافزار شبیهسازی Orcad و تحلیل حوزه زمان (حالت گذرا) و حوزه فرکانس
- پاسخ ‌گذرای مدارهای RC و RL
- پاسخ ‌گذرای مدارهای RLC سری و موازی
- پاسخ فرکانسی مدارهای RC و RL
- پاسخ فرکانسی مدارهای RLC 
- اندازه‌گیری امپدانس داخلی یک منبع
- پاسخ فرکانسی ولت­متر دیجیتال
 

مراجع
 
1- Thomas L. Floyd, Electric Circuits Fundamentals, Pearson, 2010.
2- Robbins & Miller, Circuit Analysis: Theory and Practice, Cengage Learning, 2012.
3- W. H. Hayt & E. Kemmerly, Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill, 2012.
  1. 4-دستورکار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1397

دفعات مشاهده: 2487 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر