فیزیک بدن انسان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: آزمایشگاه فیزیولوژی
 
تعداد واحد       ۳                                                   پیش نیاز  فیزیولوژی - آناتومی
 
                                                                           هم نیاز    فیزیک عمومی ۲
        
 

هدف
 
هدف از این درس شناخت قوانین فیزیکی حاکم بر بدن و آگاهی از نحوه اثرگذاری و تعامل آن با دنیای بیرون است، که علاوه بر درک بهتر از بدن انسان، سبب توسعه و گسترش تکنولوژی‌ها و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن می‌شود.
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
۱-مکانیک بدن:
 استاتیک در بدن (اندام‌های فوقانی و تحتانی و ستون فقرات)، بررسی مقدماتی سینماتیکی و دینامیکی حرکات انسان (راه رفتن، دویدن، انواع پرش، پرتاب توپ)، خواص مکانیکی بدن (استخوان، انواع بافت‌های عضلانی، مفصل‌ها)

۲-متابولیسم- انرژی، گرما، کار و توان بدن:
 
منابع اصلی ATP، میزان سوخت و ساز پایه، روش‌های اندازه‌گیری BMR، توان تولید شده در بدن، بقای انرژی و راه‌های دفع حرارت از بدن انسان (رسانش، همرفت، تابش، تبخیر)

۳- فیزیک قلب و عروق:
 
ساختمان قلب، دریچه‌ها و عملکرد آن­ها، خون و اجزاء آن، شناخت عروق (ساختمان و دسته‌بندی آنها)، سیستم کلی گردش خون، فیزیک قلب (عملکرد مکانیکی قلب، کار و بازده قلب، نمودارهای فشار-حجم قلب)، فیزیک عروق (عوامل مؤثر بر جریان خون و شبکه عروقی:
 فشار و فلوی خون، مقاومت هیدرولیک، ویسکوزیته، سرعت خون و انشعاب عروق، اثر فشار هیدرواستاتیک، قابلیت اتساع عروق)

۴- فیزیک دستگاه تنفسی:
 
ساختمان دستگاه تنفس، مکانیسم تهویه ششی، خواص فیزیکی سیستم تنفسی (کشش سطحی، قابلیت پذیرش و ثابت زمانی شش‌ها، خاصیت ارتجاعی قفسه سینه، مقاومت راه‌های هوایی، جریان هوا در مجرای هوایی، کار سیستم تنفسی)، انتقال و تبادل گازهای تنفسی، اسپیرومتری: حجم‌ها و ظرفیت‌های ششی، تنفس در شرایط غیرعادی مانند ارتفاعات،عمق
 
۵- فیزیک امواج صوتی، گوش و شنوایی، گفتار:
 
فیزیک امواج صوتی (مشخصات عمومی موج صوتی، شدت صوت، امپدانس صوتی، عبور صوت از مرز لایه‌ها، جذب و تضعیف صوت)، فیزیک گوش (تقارن محوری گوش، مدل مجرای شنوایی، تطبیق امپدانس و تقویت صوت در گوش میانی، بلندی و حساسیت: ادراک صوت)، فیزیک گفتار (تولید صوت، ادای کلمات)
 
۶-فیزیک نور، چشم و بینایی:
 
ساختمان چشم (بخش‌های مختلف چشم و نقش هریک)، فیزیک چشم (توان شکست، تطابق، دامنه تطابق، دوام بینایی، توان تفکیک، مکانیزم‌های سازش با تاریکی و روشنایی، بازتاب و پراکندگی نور، دید رنگی)، فیزیک نور و عدسی‌ها، عیوب بینایی و رفع آنها

۷- الکتریسیته و مغناطیس در بدن:
خواص الکتریکی سلول (پتانسیل عمل: ایجاد، مشخصات و انتشار آن)، سیگنال‌های الکتریکی حیاتی (فعالیت الکتریکی عضلات، قلب، مغز، چشم و ثبت آنها)، سیگنال‌های بیومغناطیسی بدن انسان

 
 

مراجع
 
 
۱- Irving P. Herman, “Physics of the Human Body”, Springer, ۲۰۱۶.
۲- Martin Hollins,” Medical physics,” Nelson Thornes Ltd, ۲۰۰۱
۳- John R. Cameron & Roderick M. Grant, “Physics of the Body”, Medical Physics, ۲۰۱۷


دفعات مشاهده: 9218 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر