سیستم های تصویرگر پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: سیستم های تصویرگر پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال دیجیتال و فرآیندهای اتفاقی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مروری بر سیستم های خطی و تبدیل فوریه

2. فیزیک رادیولوژی به وسیله اشعه X

3. بررسی اثرات منبع اشعه X در تصویربرداری

4. بررسی قدرت تفکیک ضبط کننده اشعه X

5. بررسی نویز در تصویر اشعه X

6. توموگرافی حرکتی و توموگرافی به کمک کامپیوتر (CT)

7. تصویربرداری از منابع اشعه در داخل بدن (پزشکی هسته ای)

8. اصول تصویر بر روی مافوق صوت

9. اصول تصویربرداری مافوق صورت به کمک مبدل آرایه ای

10. اصول تصویربرداری تشدید مغناطیسی
  (MRI)

 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) J. L. Prince and J. M. Links. Medical imaging signals and systems: Pearson Prentice
Hall Upper Saddle River, NJ, 9002 .
9) A. Macovski, Medical Imaging Systems, Prentice Hall, 1293 .
3) A. Majumder, Medical Imaging System: Principles, Analysis and Applications, Delmar
Pub, 9019 .
4) C. T. Leonder, Medical Imaging System Technology: Methods in Cardiovascular and
BrainStstems, World Scientific, 9005 .
5) Ch. L. Epstein, Introduction to the Mathematics of Medical Imaging, SIAM: Society for Industrial and Applied M athematics, 9009 .


دفعات مشاهده: 2491 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر