پردازش سیگنال های دیجیتال

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پردازش سیگنال های دیجیتال
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  تجزیه و تحلیل سیستم ها
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. معرفی برخی از کاربردهای پردازش سیگنال
2. تئوری نمونه برداری
3. تجزیه و تحلیل سیگنال های منفصل
4. تبدیل Z
5. تبدیل فوریه گسسته (DFT) و روش تبدیل فوریه سریع (FFT) و سایر تبدیلات
6. تحلیل و سنتز فیلترهای FIR
7. تحلیل و سنتز فیلترهای IIR
8. اثرات کوانتیزه بودن در فیلترهای دیجیتال

 
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Sigital Processing, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007 .
2) J. D. Broesch, D. Stranneby and W. Walker, Digital Processing: Instant Access, Newnes, 2008 .
3) P. S. R. Diniz, E. A. B. Da Silva and S. L. Netto, Digital Processing: System Analysis and Design, Cambridge University Press, 9010 .
4) S. K. Mitra, Digital signsl Processing: A Computer- based Approach, Boston: McGraw- Hill/Irwin, 2001 .
5) D. Sundararajan, Digital Signal Processing: Theory and Practice, World Scientific, 2003 .
6) A. Anotoniou, Digital Signal Processing: System and filters, McGraw – Hill, 2006 .
7) K. Williston, Digital Signal Processing: World Class Designs, Newnes, 2009 .
8) L. Tan and J. Jiang, Digital Signal Processing: fundamentals and applications: Academic Press. 2013 .
9) A. V. Oppenheim & R. W. Schafer, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 2010 .


دفعات مشاهده: 1846 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر