پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
قسمت اول: مباحث مربوط به سیگنال های یقینی
1. نمایش های زمان فرکانس (خطی و دو خطی)
 • ضرورت نمایش همزمان زمان و فرکانس
 • تبدیل فوریه کوتاه مدت
 • تبدیل ویولت پیوسته
 • تبدیل های کلاس کوهن
 • کاربرد
2. بانک فیلترها
 • تغییر نرخ نمونه برداری
 • ساختاری کلی فیلتر بانک دو کانال
 • فیلتر بانک های CQF , QMF
 • ساختار کلی فیلتر بانک M کانال
 • کاربرد

3. ویولت ها و تبدیل ویولت گسسته
 • تعریف تبدیل ویولت گسسته
 • آنالیز چند مقیاسی
 • تبدیل ویولت متعامد و باپاورتوگنال
 • ارتباط با فیلتر بانک 
 • طراحی ویولت ها 
 • باند و مالتی ویولت M ویولت پکت و ویولت 
 • تبدیل ویولت برای تصویر 
 • کاربرد
قسمت دوم: مباحث مربوط به فرآیندهای تصادفی
4. مدل مخفی مارکوف و شبکه های دینامیکی بیزین
 • مدل مارکوف مشاهده پذیر و زنجیر مارکوف 
 • مدل مخفی مارکوف گسسته و پیوسته و حل سه مسئله اساسی آن (ارزیابی، استنتاج، آموزش) و الگوریتم ویتریی 
 • اشاره ای به انواع مدل های مخفی مارکوف 
 • شبکه های بیزین و شبکه های دینامیکی بیزین 
 • بررسی فیلتر کالمن و مدل مخفی مارکوف به عنوان حالت خاصی از شبکه های دینامیکی بیزین

5. طیف های مرتبه بالا
 • تعریف ممان و کامیولنت برای متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفی 
 • رابطه طیف ممان و کامیولنت ورودی و خروجی سیستم های خطی تغییرناپذیر با زمان 
 • کوپلاژ تربیعی فاز 
 • تخمین تأخیر با ممان و کامیولنت مرتبه بالا 
 • روش های تخمین طیف ممان و کامیولنت
6. جداسازی کور منابع
 • مروری بر برخی روش های کلاسیک جداسازی کور منابع 
 • الگوریتم های مبتنی بر قطری سازی همزمان 
 • آنالیز مؤلفه های پریودیک Periodic Component Analysis
 • ارتباط حذف نویز با جداسازی منابع

 
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) S. Qian and D. Chen, " Joint Time- Frequency Analysis: Methods and Applications", Prentice Hall, 1996 .
9) N. J. Fleige,: Multirate Digital Signal Processing", John Wiley, 1994 
3) C. S. Burrus et al. , " Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms", Prentice Hall,1998 .
4) L. R. Rabiner, ʻʻA tutorial on Hidden Markov Models and selected applications in speech recognition,ʼʼ Proc, of the IEEE, 77 (2): 257- 286, 1989 .
5) S. Haykin, " Kalman filtering and Neural Networks",John Wiley, 2001 .
6) C. L. Nikias, "Higher Order Spectral Analysis", Prentice Hall, 1993 .
7) A. Hyvarinen, J. Karhunen, and E. Oja, Independent component analysis: John Wiley & Sons, 2004 .


دفعات مشاهده: 2334 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر