پردازش گفتار

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پردازش گفتار
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:

 1. سیستم تولید گفتار و مدل سازی جهاز صوتی

2. بررسی ویژگی های آوایی واج ها (بحث آکوستیک - فونتیک)
3. استخراج بازنمایی از سیگنال گفتار
بازنمایی"MFCC", "PLP", "LPC"  و. . .
 
4. کلیات سیستم های بازشناسی گفتار و معرفی انواع آن بر حسب واحد بازشناسی و نوع کاربرد و ابعاد واژگان

5. ازشناسی گفتار مبتنی بر روش جابجایی زمانی پویا "HMM", "DTW " و شبکه های عصبی

6. بازشناسی و تصدیق هویت گوینده

7. بازسازی (سنتز) گفتار "TTS " (روش پارامتری، غیر پارامتری)، روش تولید لحن طبیعت و بحث TTS""

8. مدل های زبان طبیعی جهت استفاده در بازسازی و بازشناسی گفتار

9. روش های حذف نویز از سیگنال های گفتاری و صوتی

10. کدینگ سیگنال های گفتاری

11. 
سیگنال های "Audio" و ویژگی های دریافت صوتی انسان، خصوصیات موسیقی، کدینگ "Audio " تقطیع و جداسازی گفتار و سیگنال های "Audio "
 

 
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) J. R. Deller, J. G. Proakis, and J. H. Hansen, Discrete- Time Processing of speech signals: IEEE New YORK, NY, USA: , 2000 .
 


دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر