تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:

 1. تصویربرداری تشدید مغناطیسی در یک نگاه کلی
سیستم و سخت افزار MRI :میدان های مغناطیسی و کویل ها

2. اسپین هسته و زمان های استراحت (ریلکسیشن) توصیف کلاسیک NMR و معادله پلاک (Bloch)

3. پدیده تشدید مغناطیسی هسته، تحریک با امواج RF، دریافت سیگنال
 
4. میدان های گرادیان پالس های RF اولیه، سیگنال مختلط و ریاضیات مربوطه

5. سیگنال ها (و رشته پالس ها) مقدماتی (متداول)
چرخش آزاد (ّFID) اشباع و بازیافت معکوس
انعکاس اسپین (SE) انعکاس توسط کادیان (GRE)
پالس های تکرار شونده (Steady State)

6. روش های تخصیص مکانی و ایجاد تصویر در MRI
مکان یابی سیگنال 1: انتخاب برش و کدینگ فرکانس 
مکان یابی سیگنال 2: کدینگ فاز، تصویرگری n بعدی

7. دریافت سیگنال و بازسازی تصویر در MRI
دمدولاسیون سیگنال و بازسازی تصویر با تبدیل فوریه

8. کنتراست در تصاویر MRI

9. رزولوشن، سیگنال به نویز و آرتیفکت های متداول در تصاویر MRI

10. تصویربرداری سریع در MRI

11. سخت افزار و ایمنی در 
MRI

12. مروری بر مسائل پیشرفته

 
 
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1) Z. –P. Liang and P. C. Lauterbur, Principles of Magnetic Resonance Imaging: A Signal Processing perspective: ʻʻ Institute of Electrical and Electronics Engineers Press, 2000 .
9) M. A. Bernstein, K. F. King, and X. J. Zhou, Handbook of MRI Pulse sequences: Elsevier, 2004 .
3) A. D. Elster, Question and answers in magnetic resonance imaging, Mosby- Year book, St Louis, 2000.
 


دفعات مشاهده: 768 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر