سیستم های تصویربرداری کارکردی مغز

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیستم های تصویربرداری کارکردی مغز
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. روش های تصویربرداری کارکردی در یک نگاه کلی و مقایسه ای
2.مقدمه و معرفی اجمالی میانی فیزیولوژیکی فعالیت عصبی و مناطق مهم مغز
 
3. مگنتوانسفالوگرافی ( MEG: Electroencephalography )
* سخت افزار و نحوه برداشت سیگنال
*فرمول بندی و تحلیل مسئله مستقیم و معکوس برای مکان یابی فعالیت
 
4. الکتروالسفالوگرافی (EEG: Electroencephalography)
*منشأ سیگنال، سخت افزار و آرتیفکث ها
* روش های حل مسئله مستقیم و معکوس و مکان یابی فعالیت
 
5. تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی :Functional MRI
مرور تصویربرداری کارکردی بر مبنای سطح اکسیژن خون(BOLD) و رشته پالس های مربوطه
سخت افزار و نحوه انجام و طراحی آزمایش
 
 6. تصویربرداری خون رسانی (perfusion) و جریان

7. روش های پردازش داده ها:
* تفریق ،ICA، Wavelet ،Cross- corrcelation،t- test ، F- test. GL ،مدل سازی سیستم همودینامیک
8. معرفی نرم افزارهای تحلیل تصاویر

9. تصویربرداری پزشکی هسته ای
* مبانی فیزیکی کارکرد روش های PET و PET و ارتباط آن ها با فیزیولوژی
* نحوه انجام آزمایش و روش های تحلیل داده های حاصل

10. تصویربرداری کارکردی تلفیقی
* ملزومات و ملاحظات سخت افزار برداشت همزمان داده
*مدل فیزیکی و تحلیل توأم داده ها
 
11. تحلیل ارتباطات مغزی Brain connectivity 
* ارتباطات کارکردی و تأثیری
*روش های مبتنی بر مدل و بدون مدل برای تحلیل ارتباطات


 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1)R. A. poldrak, J. A. Mumford, and T. E Nichols, Handbook of functional MRI data analysis: Cambridge University press,2011 .
2) S. m. Smith, P. M. Matthews, and P. jezzard, Functional MRI: an introduction to methods: Oxford University press, 2001 .
3)W. D. penny, k. j. friston, J. T. Ashburner, S. j. Kiebel, and T. E. Nichols, Statistical parametric Mappirng the Analysis of functional Brain Images: the Analysis of functional Brain Images Brain Images: Academic press,2011 .


دفعات مشاهده: 704 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر