سیستم های دینامیک در علوم اعصاب

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیستم های دینامیک در علوم اعصاب
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمه 
 
2. الکتروفیزیولوژی نورون ها: مشتمل بر جریان ها و کنداکتانس های یونی پتانسیل عمل، مدار معادل غشا، مدل هاچکین – هاکسلی و انتقال پتانسیل عمل در اکسون
 
3.مدل های ریاضی مختلف برای نورون: چگونه می توان مرثیه ی مدل هاچکین – هاکسلی را کاهش داد. معرفی مدل های مرثیه پایین تر (HMR,ML. LIT,IF,FHN مدل های آماری) و مدل های ریاضی مدارهای عصبی

4. سیستم های دینامیک: معرفی ایده های بنیادی بر اساس رویکرد سیستم های دینامیک ( سیستم های مرثیه دو ) پاینورکاسیون و سیکل های حدی و کاربرد آن ها در تبیین پدیده های مختلف مربوط به تحریک پذیری نورونی

5. تحریک پذیری و رهش (Bursting) عصبی: دینامیک سریع و آهسته CPGS

6. مدل مدارهای نورونی

7. سنکرونیزاسیون در مدارهای نورونی

 

 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)E. M. Izhikevich and j. Moehlis, " Dynamical Systems in euroscience: The geometry of excitability: and bursting",SIAM review. P, 397, 2008
2) S. H. Strogatz,NOnlincar dynamics and chaos: with applications to physics, biology and chemistry: perseus publishing. 2001 .
3) Y. A. Kuznetsov, "Elements of applied bifurcation theory", Spring- Verlag 1995 .
4)G. B. Ermentrout and D. H. Terman, Mathematical foundations of neuroscience:Springer,2010 .


دفعات مشاهده: 687 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر