شناسایی آمار الگو

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: شناسایی آمار الگو
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. طبقه بندی الگوهای آماری
 
2. تئوری تخمین و آموزش ماشین
 
3.توابع تمایز خطی و خوشه بندی

4. تئوری استخراج ویژگی ها

5. تقریب آماری و شناسایی الگو

 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)A. R. Webb and K. D. Copsey , Statistical pattern Recognition john wiley & sons 2011.
2)G. J. Melachian, Discrinminant Analysis and statical pattern Recognition , john wiley & sons, 2004 .
3)D. J. Marchette, Random Graphs for Statistical pattern Recognition, John wiley& sons, 2005 .
4) D. Y. Yeung, J. T. Kwok. A. Fred, F. Roli and D. D. Ridder. Structural. Syntactic, and statistical pattern recognition, springer, 2006 .
5) J. T. Tou and R. C. Gonzales, pattern Recogntion prenciples, Addison- Wesley, 1981 .
6) P. A. Devijver and J. kittler, pattern Recognition: Theory and application, springer, 1986


دفعات مشاهده: 1958 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر