فیزیولوژی مغز و شناخت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فیزیولوژی مغز و شناخت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. کورتکس حسی
* از اطلاعات تا آگاهی
* فیزیولوژی احساس و شناخت (مدل های مطرح شده)

 
2. مخچه
* فیزیولوژی مخچه و ارتباط آن با یادگیری و شناخت
* نقش مخچه در بازشناسی و تولید ماهرانه الگوها
3. بازال گانگلیا (عقده های قاعده ای)
* فیزیولوژی ارتباط عقده های قاعده ای با حرکت
* یادگیری تقویتی
* مدل های ارائه شده
4. هیپوکامپ
* فیزیولوژی هیپوکامپ و نقش آن در یادگیری
* مدل های ارائه شده

 
5. قشر مغز (کورتکس)
* فیزیولوژی قشر مغز
* مدل های ارائه شده
* ارتباط با هشیاری ، توجه، تفکر و مدل شناختی

 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1) Kandel E.C. et al., "Principles of Neural Science", the last edition.


دفعات مشاهده: 776 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر