کنترل پیش بین

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل پیش بین
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. کلیات
* مروری بر کنترل کلاسیک
*معرفی روش های مبتنی بر مدل
* اصول کنترل پیش بین

 
2. کنترل پیش بین خطی
* روش model Algorithmic control
* روش dynamic Matrix control
* روش Generalized Predictive

 
3. کنترل پیش خطی و متغیر با زمان و غیرخطی
* مروری بر مسئله بهینه سازی
* برنامه ریزی غیرخطی
* برنامه ریزی درجه دو (Quadratic Programming)
* برنامه ریزی غیرخطی
*روش های مستقیم و غیرمستقیم
* روش های حل برنامه ریزی درجه 2
* کنترل کننده خطی برای سیستم های غیرخطی
* کنترل پیش بین
* کنترل کننده غیرخطی برای سیستم های غیرخطی

 
4. کنترل پیش بین و مقاوم بودن

5. کنترل پیش بین و پایداری

6. کنترل پیش بین عصبی

7. کنترل پیش بین عصبی

8. روش های online

9. کاربردهای کنترل پیش بین
* در کنترل حرکات انسان
* در کنترل فشارخون
* در هدایت و مسیریابی

 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)E. F Camacho and C. A Bordons model Predictive control in the process industry: Springer- Verlag New York Inc 1997
9) J. M. Maciejowsk predictive control with constraints prentice Hall 2002
3) J. M. M saanchez and J. rodellar adaptive predictive control: From the concepts to plant Optimization prentice Hall PTR. 1995 .
4) F. Allgower and A. Zheng Nonlinear model Predictive control: Basel 2000 .
5) Related Articles ( e. g. Morari articles,…)


دفعات مشاهده: 523 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر