کنترل سیستم های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل سیستم های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمه ای درباره ماهیت و عملکرد سیستم های بیولوژیکی

2. خصوصیات انواع سیستم های بیولوژیکی ( عوامل غیرخطی ، تنظیم کننده ها چند متغیره بودن و. . . )

3. سیستم های کنترل هایبرید و سوئیچینگ

4. سیستم های گسترده و سلسله مراتبی

5. سیستم های کنترل عصبی عضلانی ( سیستم حرکتی، حرکات چشم و. . . )

6. سیستم کنترل قلبی عروقی

7.سیستم کنترل تنفس

8. سیستم کنترل گلوکزانسولین و سیستم های غدد درون ریز (endocrine )
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1) J. H Milsum. Biological control systems Analysis Mcf Graw- Hill 1966
9) V. L Delucchi studies in Biological control Cambridg University Press. 1976 .
3) P. A. Iglesias and B. P Ingalls, control Theory and systems Biology MIT press , 2010 .
4) G. Z. Rosenstiein , Income and choice in Biological control systems: A Framework for
Understading


دفعات مشاهده: 595 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر