کنترل فازی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل فازی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. نظریه مجموعه فازی

2. نظریه امکان (Possibility)

3. مقایسه احتمال و امکان

4. منطق فازی ، نرم ها و کوترم های مثلثاتی

5. نمایش روابط ایجابی

6. روابط فازی و کاربرد آن در پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database)

7. سیستم های خبره فازی

8. استدلال تقریبی ، روش های مختلف

9. کنترل فازی:

10. یادگیری در سیستم های فازی

11. طبقه بندی تطابق الگوی فازی

12. سیستم های عصبی فازی

13. سایر مباحث پیشنهادی برنامه ریزی خطی فازی ، سخت افزار سیستم های فازی ، پایداری کنترل کننده های
فازی ، نظریه دمیستر شافر و توسعه فازی آن ، شناسایی در محیط فازی و. . .
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)K. Michels, F. Klawonn. R. Kruse and A. Nurnberger. Fuzzy control: Fundamentals ,stability and designof fuzzy controllers Springer 2010 .
9) D. Driankov, H. Hellendoorn and M. Reinfrank An introduction to fuzzy control Springer 1993
3) sh. S farinwata D. p filev and R. Langari fuzzy control: synthwsis and Analysis john wiley & sons 2000 .
4) H. Zhang and D. Liu fuzzy Modelling and fuzzy control BirikHauser Boston. 2006 .


دفعات مشاهده: 1242 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر