ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه
۲. پایه ها ( پایه های عمودی و. . . ) فضای بردار ، فرم ها
۳. تبدیل ویولت پیوسته
۴. تبدیل ویولت شکسته
۵. فیلتر بانک
۶. تبدیل ویولت گسسته و ارتباط آن با فیلتربانک ها
۷. ویولت های جهت دار (Biorthogonal Wavelets)
۸. طراحی ویولت های عمودی
۹. طراحی حوزه فرکانس – ویولت
۱۰. آنالیز بسته ویولت (Wavalet Paket Analysis)
۱۱. ویولت M  باند
۱۲. تقسیم زیر باندی ، لیفتینگ و ویولت های نسل ۲
۱۳. تعمیم سیستم ویولت: مقدمه، مولتی ویولت، ویولت های دو بعدی ، محدودیت های تبدیل ویولت، ویولت مختلط
۱۴. فراتر از ویولت مقدمه ، خطای ویولت در دو بعد تبدیل های دو بعدی جدایی ناپذیر (کرولت ، کانتورلت، ریجلت و. . . )
۱۵. کاربردهای ویولت

 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1) K. Soman , Insight into wavelets: From theory to practice: PHI Leaming PvL Ltd. 2010 .
9) S. Mallat , A wavelet tour of signal processing: Academic press 1999 .
3) C. S. Burrus, R. A. Gopinath, H. Guo, J. E. Odegard, and I. W. Selesnick, Introductiion to Wavelets and wavelet transforms: a primer, Primer, prentice hall new Jersey, 1998 .
4)M. Vetterli, J. kovacevic, and V. K. Goyal , the world of Fourier and wavelets: theory , algorithms and applications . class notes for ECE. 2009 .
5) M. vetterli and J. kovacevie, Wavelets and subband coding, Prentice Hall PTR Englewood Cliggs New Jersey, 1995
6)G. Strang and T. Nguyen, Wavelets and filter banks: SIAM, 1996
7) I. Daubechies , ten lectures on Wavelets , SIAM, 1992 .
8) A. Aldroubi and M. Unser, Wavelets in medicine and biology: CRC press, 1996 .
9) J. A stola and L, yaroslavsky , Advances in signal Transforms: Theory and Applicatiions, Hindawi Publishing corporation, 2007 .
10) Q. Tao, Wavelet Analysis and Application, Springer, 2007 .
11) A. Bultheel , " wavelets with applications in signal and image Processing ", course Material University of leuven, Belgium, 2003.


دفعات مشاهده: 1997 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر