مبانی بیومکانیک

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اجباری)
 
 
عنوان درس: مبانی بیومکانیک
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
تاریخچه مهندسی پزشکی با تکیه بر بیومکانیک
اخلاق حرفه ای در مهندسی پزشکی: استانداردهای اخلاقی- حرفه ای؛ آزمایش های روی انسان و حیوان
انتروپومتری در بیومکانیک
بیومکانیک اسکلتی- عضلانی
بیومکانیک قلب و عروق
بیومکانیک دستگاه تنفسی
روش های تشخیص و درمان در بیومکانیک
مهندسی توانبخشی: اصول مهندسی توانبخشی، تکنولوژی وسایل کمکی
مواد زیستی: انواع، خواص، کاربرد، عکس العمل بافتی، مسائل ایمنی
مهندسی بافت: موارد بیولوژیکی، موارد فیزیکی، بافت های اتصال دهنده، جایگزینی بافت
مباحث تخصصی توسط اساتید مدعو

 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1. Introduction to Biomedical Engineering, 3rd Edition, John Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph Bronzino, Mar 2011, Academic Press .
2. Biomechanics and Motor Control of Human Movement, D. A. Winter, 4th Edition, John Wiley & Sons, 2009.
3. Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System, Margareta Nordin, Margareta Nordin Victor H. Frankel, 3rd editon, Williams & Wilkins, 2001 .
4. Biodynamics: Circulation, Y. C. Fung, Springer- Verlag; 9nd edition 1996


دفعات مشاهده: 625 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر