مکانیک سیالات زیستی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مکانیک سیالات زیستی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   پردازش سیگنال های دیجیتال
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
-1 مقدمه ای بر مکانیک سیستم گردش خون
-2 رئولوژی سیالات
-3 رئولوژی خون و ویسکومتری
-4 مطالعه تأثیر مؤلفه های خون بر خواص مکانیکی سیال
-5 مدل های جریان های سیال زیستی
-6 مطالعه جریان خون عبوری از کانال ها و لوله ها
-7 مدل های جریان های خون )جریان پوازوی ، جریان ضربانی ، موج فشار و. . (
-8 مطالعه سیالات غیر نیوتنی
-9 مطالعه جریان در مویرگ ها
-11 مطالعه اثرات جریان خون خارج از بدن
-11 مطالعه فرایند جداسازی و نفوذ در سیستم های بیولوژیکی
-12 بررسی مکانیک سیالات در ارگان های مصنوعی مانند کلیه مصنوعی و ریه مصنوعی
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1. Applied BioFluid Mechanics - Lee Waite and Jerry Fine 2007
2. Biofluid mechanics- the human circulation K. B. Chandran 2007
3. Biofluid mechanics J. N. Mazumdar 1992
4. Biodynamics: circulation Y. C. Fung 1984,1996 2nd
5. Biomechanics: mechanical properties of living tissues Y. C. Fung 1981,1996 2nd
6. The mechanics of the circulation C. G. Caro 1985


دفعات مشاهده: 1665 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر