دینامیک سیالات محاسباتی CFD

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (ااجباری)
 
 
عنوان درس: دینامیک سیالات محاسباتی CFD
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1.  تعریف سیستم، تجزیه سیستم و مفاهیم سیستم های جفت شده.

2. میدان ها، مثال مسائل داخلی و خارجی و روش مرحله ای تجیه و تقسیم

3. مقدمه ای بر تحلیل سیستم های تقسیم شده، روش بررسی سیستم کل در مقابل تقسیم شده و پایداری

4. دیدگاه های لاگرانژی و اولری، معادلات دیفرانسیل مراتب اول و دوم (وبالاتر)، تمهیدات مدلسازی در مسائل تعلمل سیال و جامد و ابزار تحلیل پایداری

5. تحلیل دقت پیش بینی، معرفی روش های میانیابی و برازش

6. انواع روش های تولید شبکه های محاسباتی، شبکه های محاسباتی جابجا شده و شبکه های وفقی
7. تقسیم بندی مسائل از دیدگاه کوچکی و بزرگی بردارهای جابجایی جدار جامد در مسائل تعامل سیال و جامد

8. بررسی موردی پدیده های مرتبط با تعامل سیال و جامد (FSI)  در بیومکانیک (جریان ناپایا در لوله های جمع شده، تعامل نیروی سیال و دیواره شریان، جریان پرستالتیک، جریان خون در رگ مصنوعی، تاثیر استنت گذاری در جریان، انواع قلب های مصنوعی و دستگاه های کمکی قلب، جریان درون بطن و دهلیزها، تاثیر حرکت جدار قلب (عضله) در جریان شریان های کرونری، جریان خون از دریچه های قلب، جریان هوا در گذرگاه ها و شش ها، شنای شناگر در آب، جریان سیال مثانه و تاثیر متقابل آن بر گذرگاه ها و مثانه، تعامل سیال و جامد در گوش داخلی و تاثیر حرکت جداره ها بر روی پدیده های انتقال، جذب و واکنش (اکسیژن، ماکرومولکول و ...))
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
M.W Collins, G. Pontelli, and M.A.Atherton" Wall-Fluid Interaction in Physiological Flows", Series: Advances in Computational Bioengineering, Vol , ISBN: 1-85312-899-6,2004
.
 P. Verdonk, and K. Perktold, "Intra and Extracorporeal Cardiovascular Fluid Dynamics, Volume , Fluid-Structure Interaction", Series: Advances in Fluid Mechanics, WIT Press,
Vol , ISBN: 1-85312-655-1,2003, .
 Y.C. Fung:" Biomechanics: Circulation", nd or later Edition, Springer-Verlag New York, LLC, ISBN:03879,846, 1996.
 Y.C. Fung, " Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues", nd or later Edition, Springer-Verlag New York, LLC, ISBN:03879,4727,1991


دفعات مشاهده: 1184 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر