رباتیک

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اجباری)
 
 
عنوان درس: رباتیک
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
مقدمه ، تحلیل معادلات سینماتیک مستقیم ومعکوس، انواع رباهای استوانه ای- کروی- قائم با مفاصل کشوئی یا لولاوی و یا ترکیبی، بررسی دینامیک مستقیم و معکوس رباتها، پروژه های کوچک در زمینه برنامه ریزی رباتهای آموزشی، محاسبه سینماتیک مستقیم و معکوس رباتها توسط کامپیوتر، محاسبه دینامیک مستقیم و معکوس رباتها توسط کامپیوتر، طراحی و ساخت قطعات مختلف ربات(انگشتان، بازو و غیره).
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
Craig J.J Introduction to Robatics, Mechanics and Control Addison Wesbey Pub. CO. 1986, ISBN. 6-201 - 19326- s


دفعات مشاهده: 1905 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر