ابزار دقیق در سیستم های زیستی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ابزار دقیق در سیستم های زیستی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
مقدمه ای بر اندازه گیری
مفاهیم اولیه اندازه گیری در پزشکی
اصول عملکرد سنسورهای پایه: اندازه گیری جابه جایی؛ اندازه گیری نیرو؛ اندازه گیری دما
ریشه های پتانسیل الکتریکی در سیستم های بیولوژیکی
آشنایی با عملکرد دستگاه هایECG و EEG
اصول عملکرد الکترودها و اتصالات خارجی
اندازه گیری فشار و صوت در سیستم گردش خون
اندازه گیری جریان در سیستم گردش خون
اندازه گیریهای دستگاه تنفس
کاربرد لیزر در سیستم های اندازه گیری
کاربرد اولتراسوند در سیستم های اندازه گیری
اصول عملکرد بیوسنسورها
اثر ابعادی ساختارهای بیولوژیک در سیستم های اندازه گیری
اندازه گیری در ریز ساختارها
اصول MEMS/BiMEMS
استانداردها، ضوابط و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1.Webster J. G. , Medical Instrumentation: Application and Design, 4th Edition, John Wiley
and Son, 2009 .
2.Brian R. Eggins, Biosensors - An Introduction, John Wiley and Son, 1997 .
3. Steven S. Saliterman, Fundamentals of BioMEMS and Medical Microdevices, Spieinternational Society for Optical Engine, 2006


دفعات مشاهده: 847 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر