مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی
روش ها و ابزارهای مدل سازی پدیده های فیزیکی
مدل سازی انتقال ماده در بدن
مدل سازی سیستم گردش خون انسان
مدل سازی سیستم تنفسی انسان
مدل سازی سیستم تنظیم درجه حرارت انسان
مدل سازی سیستم حرکتی
سایر روش ها
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1. Vincent C. Rideout, Mathematical and Computer Modeling of Physiological Systems, Medical Physics Publishing, 1991 .
2. James. Haefner, Modeling Biological Systems: Principles and Applications Second Edition Springer, 2005


دفعات مشاهده: 666 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر