ارگان های مصنوعی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ارگان های مصنوعی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
مقدمه ای بر ارگان های مصنوعی
 ریه مصنوعی (اکسیژناتور)
تجهیزات تنفسی (ونتیلاتورها، اسپیرومتر و. . . )
قلب مصنوعی
دریچه های مصنوعی
تجهیزات کمکی قلب
کلیه مصنوعی (همودیالیز )
مقدمه ای بر مهندسی بافت و به کارگیری آن در ساخت ارگان های مصنوعی
آشنایی با سایر ارگان های مصنوعی از قبیل کبد، رگ، پوست، گوش، چشم و. . . در قالب پروژه درسی
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1. Morgan & Claypool, Artificial Organs, Gerald E. Miller,2006.
2. S. Najarian, Introduction to Biomedical Engineering, 1385 Jahad Daneshgahi Publication .
3. Ronald Fournier, Basic Transport Phenomena in Biomedical Engineering. 2011 .
4. Truskey, Yuan and Katz, Transport Phenomena in Biological Systems, 2009.


دفعات مشاهده: 429 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر