انتقال حرارت و جرم زیستی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: انتقال حرارت و جرم زیستی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
  1. سیستم حرارتی بدن، تولید و اتلاف حرارت در سیستم حیاتی
  2. مدل های ریاضی انتقال حرارت درونی در بدن انسان (پوست و رگ ها)
  3. کاربرد معادلات بقای جرم، انرژی و اندازه حرکت در سیستم های بیولوژیکی و طراحی اندام مصنوعی
  4. انتقال جرم در غشاهای ماکروسکوپیک، اندرکنش نفوذی در یک غشا تبادل یونی، رفتار غشاهای غیر ایده آل، خواص عمومی و ساختار غشاهای طبیعی
  5. انتقال جرم همرفت، مدل سازی ریاضی فرایند همودیالیز، اولترافیلتراسیون، مدل سازی تبادل گاز در خون، مدل سازی انواع اکسیژناتور، اکسیژناتور، اکسیژناسیون بافت زیستی
  6. انتقال گاز به حبابچه ها و از حبابچه ها به جریان خون
  7. انتقال جرم در سیستم سیرکولاسیون، قلب، رگ های خونی، مویرگ ها و انتقال به بافت ها و بلعکس
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1.J. R. Welty , C. E. Wicks, R. E. Wilson, and G. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, 4th Edition , John wiley & Sonc, Inc. , 2001 .
2. Frank P. Incropera and David P. Dewitt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sonc, Inc. , 5th Edition, 9007


دفعات مشاهده: 459 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر