شبیه سازی دینامیک مولکولی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: شبیه سازی دینامیک مولکولی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
  1. مقدمه ای بر کاربردهای دینامیک مولکولی
  2. شارهای الکتریکی و خواص آن
  3. شرح نیروهای بین مولکولی (Pair Potential توزیع چندقطبی، حضور دما در معادلات)
  4. مکانیک مولکولی: شرح سیستم گلوله- فنر ؛(Ball- Spring) سیستم های پیچیده تر مربوط به گلوله و فنر؛ Cut- offs معرفی Force- Field های تجاری
  5. سطوح انرژی پتانسیل مولکولی: روش های کمینه کردن توابع پتانسیل
  6. مقدمه ای بر ترمودینامیک آماری
  7. مدل سازی به روش مونت کارلو
  8. اتم های تک الکترون: معادلات شرودینگر
  9. مقدمه ای بر فیزیک کوانتوم
  10. تشریح سیستم های حالت گذرا (Transition State)روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1.D. C. Rapaport, The Art of Molecules Dynamics Simulation, Second edition, Cambridge University Press, 2004
2. Alan Hinchliffe, Molecular Modeling for Beginners, Second edition, John Wiley, 2008


دفعات مشاهده: 1296 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر