میکرو سیالات

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: میکرو سیالات
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه ای بر میکروسیالات و کاربردهای آن

۲. تئوری مکانیک سیالات:
جریان های گاز و مایع، شرایط مرزی، جریان های موازی، جریان های با عدد رینولدز کم، اثر
ورودی ها و تنش سطحی
 
۳. الکتروسینتیک:
پدیده های الکترو اسموسیس، الکترو فورسیس و دی الکترو فورسیس و کاربردهای آن ها
 
۴. ادوات میکروسیالات برای کنترل جریان سیالات خارجی:
اندازه گیری سرعت و آشفتگی جریان سیالات و کنترل آن ها


۵.ادوات میکروسیالات برای کنترل جریان سیالات داخلی:
میکروشیرها، میکرو پمپ ها و میکرو سنسور های جریان سیالات داخلی


۶. ادوات میکروسیالات در کاربردهای علوم شیمی و زیستی:
میکروسوزن ها، میکرومیکسرها، میکروفیلترها و جداکننده ها، میکرو تزریق کننده ها، میکرو راکتورها
 
۷. کاربردهای علوم شیمی و زیستی:
تزریق کننده های دارو و آزمایشگاه روی یک تراشهمراجع
 
1.Fundamentals and Applications of Microfluidics, N. T. Nguyen, S. T. Wereley, Artech House, 2006
2.Microfluidic Technologies for Miniaturized Analysis Systems, S. Hardt, F. Schoenfeld,Springer- Verlag, 2007
3.AC Electrokinetics: Colloids and Nanoparticles, H. Morgan, N. G. Green, Research Studies Press Ltd. , 2003
4. Microfluidic Lab- on- a- Chip for Chemical and Biological Analysis and Discovery, P. C. H. Li, CRC, 2008 .


دفعات مشاهده: 96 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر