ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه ای بر مواد ویسکوالاستیک

۲. معادله حالت و برآورد آن برای مدل ماکسول UCM

۳. ویسکوالاستیسیته خطی، مدل های پایه ای و تأثیرات زمانی، مشابه های مکانیکی رفتار ویسکوالاستیک، اندازه گیری ویسکوالاستیک خطی

۴. ویسکوالاستیسیته غیرخطی: معرفی موارد مختلف، تعریف و اندازه گیری نیروهای ویسکوالاستیک، مثال هایی از اولین تفاضل تنش عمودی

۵. ،External Flow and Extensional viscosity موارد مشاهده، اهمیت جریان، نسبت Trouton مثال هایی Extenisonal ،Viscositcurves موارد موجود در گردش خون و. . .

۶. بیورئولوژی مواد متفاوت، بررسی رئولوژی خون، بافت ها و ماهیچه ها

۷. تأثیر ویسکوالاستیسیته و غیرخطی بودن بر جریان خون در شریان ها، سیاهرگ ها، ریه، شریان های کرونری، عضلات.


 مراجع
 
1.G. E. Mase, Continuum Mechanics for engineering, 3rd edition, 2009, CRC Press, LLC .
2.H. Barnes, A Handbook of Elementary Rheology, 2000 INNFM .
3.C. W. Macosko, Rheology, Principles, Measurements and Applications, 1994, VCH Publishers .
4. Fung Y. C. , Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, and Circulation, 2nd edition, reprint 2010


دفعات مشاهده: 667 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر