بیومکانیک ستون مهره ها

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک ستون مهره ها
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. اهمیت و اپیدمیولوژی دردها و آسیب های کمری و نقش پارامترهای مکانیکی

۲. آناتومی و مفاهیم مقدماتی بیومکانیک ستون مهره ها

۳. تخمین بارهای مکانیکی وارده بر ستون مهره ها:
روش های آزمایشگاهی in-vivo روش های آزمایشگاهی  in- vitro: اهمیت مدل بیومکانیکی

۴. مدل های بیومکانیکی ستون مهره ها:
مدل های عضله معادل؛ مدل های بهینه سازی؛ مدل های الکترومایوگرافی؛ مدل های ترکیبی؛ مدل های المان محدود؛ روش های اعتبارسنجی مدل ها

۵.تحلیل پایداری مکانیکی ستون مهره ها

۶. کاربرد مدل های بیومکانیکی در ارگونومی و فیزیوتراپی:
روش بهینه بلند کردن اجسام؛ طراحی روش های فیزیوتراپی عضلات


 مراجع
 
1. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum (by Prof. Nikolai Bogduk). Clinical Biomechanics of the Spine (By Prof. Panjabi)
2. Reeves NP, Cholewicki J. Modeling the human lumbar spine for assessing spinal loads, stability, and risk of injury. Crit Rev Biomed Eng. 2003; 31 (1- 2): 73- 139 .
3. Hong Y. , Bartlett R. (Eds), Routledge Handbook of Biomechanics and Human Movement Science. Taylor and Francis Ltd, London, Routledge 2008
4. Low back disorders: evidence- based prevention and rehabilitation (by Stuart McGill), 2007


دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر