بیومکانیک ارتوپدی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک ارتوپدی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه:
ارتوپدی و کاربردهای آن، بیومکانیک ارتوپدی.

۲. بیومکانیک استخوان:
عملکرد استخوان در سیستم های اسکلتی، ساختار و ترکیب استخوان، خواص مکانیکی استخوان متراکم و اسفنجی، مکانوبیولوژی، مدل سازی سازگاری، مدل سازی سلسله مراتبی.

۳. بیومکانیک شکست و ترمیم استخوان:
مکانیزم های شکست استخوان، فرایند ترمیم استخوان، بیومکانیک ترمیم، مدل سازی ترمیم.

۴. بیومکانیک لوازم ثابت سازی شکستگی:
فرایند درمان شکستگی، مواد کاشتنی های استخوان، ثابت سازهای خارجی، ثابت سازهای داخلی، استانداردهای ثابت سازهای شکستگی.

۵. بیومکانیک مفاصل:
ساختارو عملکرد مفاصل، تحلیل حرکت و نیرو در مفاصل، بیومکانیک مفصل زانو، بیومکانیک مفصل لگن.

۶. روش های آزمایشگاهی مطالعه مفاصل:
روش های اندازه گیری نیرو، حرکت، سطح تماس و پایداری در مفاصل.
 
۷. مدل سازی ریاضی مفاصل:
مدل های جسم صلب، مدل های جسم انعطاف پذیر.

۸. بیومکانیک تعویض مفصل:
بیماری های مفصلی، مواد کاشتنی های مفصلی، اصول طراحی مفاصل مصنوعی، مفصل مصنوعی زانو، مفصل مصنوعی لگن، استانداردهای مفاصل مصنوعی.

 


 مراجع
 
1. Orthopaedic Biomechanics: Mechanics and Design in Musculoskeletal Systems [Donald L.Bartel, Dwight T. Davy, Tony M. Keaveny, 1st edition, 2006 .
2. Basic Orthopaedic Biomechanics and Mechano- Biology, Van C. Mow, Rik Huiskes, 3rd ed, Lippincott Williams & Wilkins, 2005 .
3. Biomechanics- - structures and systems: a practical approach, Andrew A. Biewener, IRL Press at Oxford University Press, 2009 .
4. Outline of Orthopaedics, John Crawford Adams, David L. Hamblen, Elsevier Science Health Science Division, 13th edition, 2001 .
5. Selected papers


دفعات مشاهده: 1382 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر