بیومکانیک فک و دندان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک فک و دندان
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. ساختار بافت دندان و استخوان

۲. خواص مکانیک اجزای فک و دندان
(عاج, مینا, استخوان کنسلوس, استخوان کورتیکال, لیگامان، پالپ و. . . )

۳. مکانیک بافت عاج و مینا
(تست خواص مکانیکی، تئوری کامپوزیتها)

۴. ، مکانیک لیگامان پرودونتال
مدل های بنیادین مکانیک شامل مدل های پرالاستیک, ویسکوالاستیک ( PDL)چندگانه و. . . 

۵. تحلیل بیومکانیک آسیب شناسی دندان و فک

۶. مدل سازی و شبیه سازی در بیومکانیک دندانی

 
۷. مکانیک ادوات سوپر الاستیک در اورتودنسی
معرفی مواد Shape- Memory بارگذاری سیکلی، شبیه سازی اورتودونتیک

۸. ، مکانیک ادوات دندانی
آلیاژهای تیتانیوم و نحوه ساخت و ماشینکاری آن ها  Chemical Surface Treatment ، Deposition تحلیل بیومکانیکی Osseo integration ایمپلنت ها و وسایل تست

 
۹. معرفی انواع مواد دندانی و خواص فیزیکی مکانیکی آن ها، فلزات
 (فلزات پایه آلیاژهای قیمتی و. . . )

 
۱۰. فرایندهای Finishing, Polishing, Cleansing, Abrasion, Bleaching و تحلیل مکانیکی آن ها.

 مراجع
 
1.Natail A. , "Dental Biomechanics", 2003, CRC .
9. 9.Craing R. G. , Powes J. M. , Wataha J. C. , "Dental Materials: Properties and Manipulation", 5th Ed, 2003, C. V. Mosby .
3.O’ Brrien W. J. (Ed), "Dental Materials and Their Selection", 3rd Ed, 2002, Quintessence Publishing .
4.Anusavice K. J. Phillips R. W. (Eds), "Philips’ Science of Dentals Materials", 11th Ed, 2003, W. B. Saunders .


دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر