مبانی عصبی- عضلانی حرکت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مبانی عصبی- عضلانی حرکت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  فیزیولوژی و آناتومی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه و فلسفه کلی حرکت

۲. انواع حرکت های عصبی- عضلانی با نگرش کیفی:
سازوکارهای کلی انواع حرکت؛ مدل های کیفی سیستم های کنترل حرکت

۳. مشخصات و خواص اجزاء و سیستم اسکلت حرکتی:
نمایش و تعیین هویت سیستم های حرکتی؛ مسائل کنترل در سیستم های ساده حرکتی
 
۴. ماهیچه به عنوان عملگر:
معماری و ساختار عضله؛ واحد حرکتی و فرمان پذیری آن در حرکت؛ مشخصات مکانیکی ماهیچه؛ مدل های کمّی ماهیچه
 
۵. کنترل عصبی راه رفتن در انسان:
مطالعه کلی کنترل حرکات منظم و تکراری در انسان؛ تنظیم کننده سختی و طول عضلات؛ با نمایی کمّی و کیفی فیدبک های نخاعی؛ نقش نخاع در طراحی و ایجاد حرکت های خود تحریک و تکرارشونده؛ تحریک الکتریکی نخاع و اثرات ایجاد و کنترل حرکتی آن

۶. تجزیه و تحلیل Gait و کاربرد کنترل در حرکات منظم و نامنظم یابی انسان: تجزیه و تحلیل راه رفتن؛ حرکت اندام های بالایی؛ مسیرهای حرکت مرکز ثقل هنگام راه رفتن؛
معادلات لاگرانژ و سینماتیک رو به جلو و معکوس حرکت بدن؛ تجزیه و تحلیل دینامیک سیستم های ماهیچه ای- اسکلتی در مقایسه بزرگ؛ تجزیه و تحلیل دینامیک و سینماتیک برخواستن و راه رفتن انسان

۷. کنترل خارجی سیستم عصبی- عضلانی :F. E. S فرایند تحریک و انقباض؛
سیگنال الکترومایوگرام و انقباض؛ مقایسه مدل الکترومایوگرام- نیرو با مدل تحریک نیرو از عضله؛ پیش بینی نیرو در حالت خستگی عضلانی؛ مقایسه مدل های تحریک از سطح و درون- عضلانی

۸- آنالیز بیومکانیک عمل برخاستن از روی صندلی در افراد سالم و پاراپلژیک:
مدل مکانیکی عمل برخاستن از روی صندلی افراد سالم و پاراپلژیک؛ تغییرات فضایی مرکز ثقل بدن؛ شبیه سازی حرکت ارادی یک فرد پاراپلژیک
 
9- کنترل حلقه بسته ساختار اسکلتی بدن جهت برخاستن از روی صندلی:
تولید حرکت مطلوب؛ پایداری و کنترل سیستم حلقه باز؛ کنترل کننده های گشتاور مفاصل محاسبه شده و PD; کنترل کننده با کمک تحریک عملکردی ماهیچه ها
 مراجع
 
1.Muscles, Reflexes and Locomotion: 1294 Thomas A. Mc mahon
2.Muscles, Nerves and Movement in human occupation; Barbara Tyldesley; Junel. Grieve, 3rd Edition, 2002 .
3.Neurological control systems: studies in bioengineering, Lawrence stark, New York, Plenum Press, 1968 .
4.The Neural Basis of Motor Control; 1986 Vernon B. Brooks
5.Muscles Receptors and movement, Taylor A, Prochazka A MacMillan, London, 1981 .
6.The Cerebellum and neural control; 1984 Masao Itoi
استفاده از مقالات مندرج در مجلات .7
8.System, Man and Ghbenefics and Biomedical Engineering


دفعات مشاهده: 914 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر