خزش، خستگی و شکست

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: خزش، خستگی و شکست
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تاریخچه اهمیت و تعارف

۲. مکانیک خزش در مواد ایزوتروپیک و غیر ایزوتروپیک
(پارامترهای خزش، خزش اولیه و ثانویه، معادلات پایه، تئوری کارکرد نانسوری، تئوری پتانسیل خزش، خزشهای تک محوره و چند محوره)

۳. مکانیک آسیب در خزش
 
۴. خزش در سیلات ویسکوز، جامدات ویسکوالاستیک (خطی و غیر خطی) و جامدات ویسکوپلاستیک
 
۵. شکست در مواد و چفرمگی

۶. مکانیک شکست خطی الاستیک
(تمرکز تنش در ترک ها، پارامتر های G و K تعادل انرژی گریفیث، نرخ آزادسازی انرژی، منحنی R پلاستیسیته نوک ترک و معیار شکست)

۷. مکانیک شکست الاستیک- پلاستیک (جابجایی بازشدگی نوک ترک CTOD، انتگرال G و منحنی رشد ترک)

۸- شکست دینامیک و شکست وابسته به زمان (شکست دینامیک، توقف ترک، رشد ترک خشی و مکانیک شکست ویسکوالاستیک)
 
۹- تست مکانیک شکست (Kc, منحنی R,CTOD و..)

۱۰- فاکتورهای موثر در عمر خستگی، تست های خستگی

۱۱- مکانیک رشد ترک های خستگی (میکرومکانیزم خستگی، معادلات مکانیک رشد ترک خستگی، مکانیزم تاخیر، کار مجازی، پایداری ترک های خستگی، الگوهای رشد ترک خستگی)

۱۲- ترک های خستگی در مواد الاستیک خطی- مواد الاستوپلاستیک و کامپوزیت ها

۱۳- ساختار بافت های نرم و سخت بدن انسان ، ویسکوالاستیسته بافت ها

۱۴- خزش در بافت نرم و سخت (پوست، دیواره شریان، قلب، استخوان، ماهیچه، غضروف، تاندون و لیگامان و ...)

۱۵- Remodeling در بافت نرم و رابطه آن با خواص مکانیکی

۱۶- رفتار خزش استخوان (منحنی S-N, شکست خستگی در استخوان)

۱۷- رفتار خزش استخوان در رابطه آن با خستگی

۱۸- مدل استخوانی استیونال به عنوان ماده کامپوزیت

۱۹- چفرمگی استخوان

۲۰- رشد کنترل شده ترک در استخوان

۲۱- تاثیر Remodeling  در مکانیک شکست و خستگی استخوان

۲۲- مدلسازی شکست در استخوان
 مراجع
 
1- Anderson T.L., Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications ( D ED),2004 , CRC.
2-  Betten J., Creep Mechanics ( nd ed) ,2005 ,5 Spring.
3-  Bolotin v.v., Mechanics of Fatigue,1999 , CRC.
4-  Burr D.B., Milgrom C., Musculoskeletal Fatigue and Stress Fractures, 2001, CRC.
5- Martin R.B et al., Springer.
6- Fung Y.C., Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues ( nd ed), 1993, Springer.
7- Cowin S.C., Bone Mechanics Handbook ( nd ed),2001 , CRC.


دفعات مشاهده: 2623 بار   |   دفعات چاپ: 179 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر