جراحی رباتیک

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: جراحی رباتیک
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  فیزیولوژی و آناتومی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تاریخچه، سیر تکاملی، انگیزه های علمی اقتصادی و انسانی در توسعه و گسترش فناوری جراحی رباتیک

۲. مصادیق جراحی رباتیک در حوزه های مختلف جراحی

۳. روش های گوناگون بهره مندی از فناوری و دانش رباتیک در جراحی
 
۴. مروری بر سامانه های جراحی رباتیک:
ابزارهای جراحی رباتیک و هوشمند؛ سامانه های ناوبری جراحی؛ سامانه های رباتیکی افزایش قابلیت و دستیار جراح؛ سامانه های رباتیکی جراحی از راه دور
 
۵. اصول طراحی ربات های جراحی:
تحلیل، طراحی و اجرای حرکت؛ مکانیزم های ؛RCM واسط های جراح - ربات

۶. حسگرها و عملگرهای جراحی رباتیک:
حس لامسه، اندازه گیری و بازخورد نیرو؛ حسگرهای دما، فشار، اکسیژن و التراسوند؛ عملگرهای خطی و دورانی

۷. روش های کنترل ربات های جراحی:
روش های کنترل یک جانبه بر اساس موقعیت، سرعت یا نیرو و کاربردهای آن؛ روش های کنترل دو جانبه بر اساس موقعیت، سرعت یا نیرو و کاربردهای آن

۸- ابزارها، راه حل های جدید و فرصت های توسعه در جراحی رباتیک
 مراجع
 
1. Jacob Rosen l Blake Hannaford, Richard M. Satava, Surgical robotics: Systems Applications and Visions, Springer, 2011 .
2. S. H. Baik, Robot Surgery, Intech, 2010 .
3. S. Najarian, J. Dargahi, and A. A. Mehrizi, Artificial tactile sensing in biomedical engineering: McGraw- Hill, 2009 .
4. V. Bozovic, Medical Robotics: I- Tech Education and Publishing, Vienna, 2008 .
5. Russell H. Taylor, Arianna Menciassi, Gabor Fichtinger and Paolo Dario, Medical Robotics and Computer- Integrated Surgery, , SpringerLink, 2008


دفعات مشاهده: 509 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر