بیومکانیک شغلی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک شغلی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تاریخچه بیومکانیک

۲. بیومواد بافت های نرم

۳. آنتروپومتری و کاربرد آمار در بیومکانیک شغلی
 
۴. تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی برای سنجش توانمندی های انسان
 
۵. مدل های بیومکانیکی مفاصل کمر، زانو، مچ دست و شانه

۶. ارزیابی محیط کار و تشخیص فاکتورهای ریسک برای عوارض عضلانی- عصبی- اسکلتی

۷. توصیه های ارگونومی برای انجام فعالیت های وزنه برداری

۸-  اثر ارتعاشات بر عملکرد بدن و عوارض ناشی از آن

۹. طراحی ابزار کار به ویژه ابزارهای دستی
 مراجع
 
1. Occupational Biomechanics, Don B. Chaffin, Gunnar B. J. Anderson and Bernard J. Martin. , Wiley- Interscience; 4 edition, 2006 .
2. Biomechanics and Exercise Physiology: Quantitative Modeling, Johnson, Arthur T. , J. Wiley & Sons, 2nd Edition 2007


دفعات مشاهده: 322 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر