مهندسی توانبخشی حرکتی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی توانبخشی حرکتی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  فیزیولوژی و آناتومی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه بر کاربرد مهندسی در توانبخشی حرکتی

۲. ملاحظات اجتماعی، اخلاقی و روانی در توسعه مهندسی توانبخشی

۳. اصول طراحی مهندسی در توانبخشی حرکتی
 
۴. طراحی وسایل کمکی و ارتزها:
ویلچرهای دستی و موتوردار؛ تکیه گاه های موقعیتی نشسته و ایستاده؛ ارتزهای اصلاح کننده بدشکلی اندام ها و ستون مهره ها؛ ارتزهای ارتوپدی و ورزشی؛ ارتزها و وسایل کمکی برای بهبود راه رفتن و فعالیت های روزمره (ارتزهای غیرفعال و فعال راه رفتن؛ وسایل کمکی برای تسهیل فعالیت های روزمره)؛ ارتزها و وسایل کمکی خاص برای بیماران عصبی- عضلانی
 
۵. طراحی پروتزها: پروتزهای اندام فوقانی؛ پروتزهای اندام تحتانی
 مراجع
 
1) Rory A Cooper, Rehabilitation Engineering Applied to Mobility and Manipulation, Institute of Physics Publishing, 1995 .
2) Rory A Cooper, Hisaichi Ohnabe, Douglas A. Hobson (Editors), An Introduction to Rehabilitation Engineering (Series in Medical Physics and Biomedical Engineering), Taylor & Francis; 1 edition (December 26, 2006)
3) Rose Sgarlet Myers, Sunders S. Manual of physical therapy, Saunders; 1st edition (January 15, 1997)
4) Deborah A. Nawoczensksi, Marcia E. Epler, Orthotics in functional rehabilitation of lower limb, Saunders; 1 edition (January 15, 1997)
5) Bowker HK, Michael JW (eds): Atlas of Limb Prosthetics: Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation Principles. Rosemont, IL, American Academy of Orthopedic Surgeons, edition 9, 1992, reprinted 2002 .


دفعات مشاهده: 499 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر