ضایعات عصبی- عضلانی و روش های توانبخشی حرکت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ضایعات عصبی- عضلانی و روش های توانبخشی حرکت
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  فیزیولوژی و آناتومی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. بررسی استراتژی های کلی تولید و کنترل حرکات در اندام و افراد سالم

۲. تجزیه و تحلیل مدل های حسی- حرکتی بر اساس اصول موتور کنترل و نوروفیزیولوژیک توانبخشی

۳. اصول کلی ضایعات موتور کنترل و اثرات آن بر حرکت
 
۴. مدل های یادگیری موتور کنترل به منظور توانبخشی حرکات افراد معلول
 
۵. ضایعات حفظ پاسچر و توانبخشی آن از دیدگاه موتور کنترل

۶. ضایعات راه رفتن در اثر نارسایی های موتور کنترل

۷. ضایعات حرکت دست از قبیل رسش، گرفتن و حرکت دادن دست با وجود ضایعه

۸-  اسپاستی سیتی و پلاستی سیتی در ماهیچه و اندام های حرکتی

۹. مدل بیومکانیکی پدیده ایزواینرسیال و ایزوکنتیک و اثرات آن در توانبخشی حرکت
 مراجع
 
1.Anne Shumway- Cook and H. Woollacatt; "Motor Control: Theory and Practical
2.Applications"; 9nd Ed. , Lippin Cott; 9001 .
3.Schmidt A. and Lee D. ; "Motor Control and Learning (A behavioral Emphasis)", 5th edition; Human Kinetics, 2011 .
4.Michael W. Levine, "Fundamentals of Sensation and Perception", Oxford Science Pub. ,2000 .
5.Sid Deutsch, Evangelia Micheli- Tzanakou, "Neuroelectric Systems", New York University Press, 1987 .
6.Winter D. , "Biomechanics and Motor Control of Human Movement", Wiley, 4th Edition: 2009 .
7.Barbara Tyldesley, June Grieve; "Muscles, Nerves and Movement", John Wiley & Sons, 4th Edition; 2011 .
8.Lawrence Stark, "Neurological Control Systems", 1968 .
9.Thomas A. McMahon, "Muscles Reflexes, and Locomotion", 1984 .
10.Taylor A. and Prochazka A. "Muscle Receptors and Movement", 1981;
11. John Rothwell, "Control of Human Voluntary Movement"; Aspen Publishers; Digitized 2008 .


دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر