حس لامسه و بازخورد نیرو در پزشکی رباتیک

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: حس لامسه و بازخورد نیرو در پزشکی رباتیک
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  فیزیولوژی و آناتومی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  رباتیک
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تعریف، طبیعت و مودهای حس لامسه: مقدمه ای بر حسگرهای بیولوژیکی؛ گیرنده های مکانیکی (تطبیق سریع، تطبیق متوسط و تطبیق آهسته)؛ مقدمه ای بر ترمینولوژی حسگرهای مصنوعی

۲. تعاریف، مشخصات عملکردی حسگرها

۳. حسگرهای پیزورزیستیو و مدل سازی ریاضی آن ها
 
۴. حسگرهای پیزوالکتریک و مدل سازی ریاضی آن ها
 
۵. حسگرهای نیروهای قائم، فشار و نیروهای برشی

۶. کاربردهای حس لامسه در پزشکی

۷. مبانی و معیارهای طراحی حسگرهای لامسه برای جراحی

۸-  هپتیک و حضور از راه دور و کاربرد آن ها در روش های نوین تشخیص، جراحی و توانبخشی

 مراجع
 
1. Najarian S. , Dargahi J. , and Mehrizi A. A. , Artificial tactile sensing in biomedical engineering: McGraw- Hill, 2009 .
2. Webster, J. G. , Tactile Sensors for Robotics and Medicine, John Wiley & Sons, 1988 .
3. Russell, R. A. , Robot Tactile Sensing, Prentice Hall, 1990.
4. Burdea, G. C. , Force and Touch Feedback for Virtual Reality, John Wiley & Sons, 1996 .


دفعات مشاهده: 309 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر