زیست سازگاری

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: زیست سازگاری
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تعاریف زیست سازگاری و بیومتریال ها

۲. بررسی زیست سازگاری از نقطه نظر سمیت شناسی، حساسیت زدایی، تأثیر روی ژن ها و خون، سرطان زایی و زیست تخریب پذیری

۳. معرفی استانداردهای زیست سازگاری ANSI, FDA, ISO, FDA ،

۴. اثر متقابل سلول با بیومتریال ها

۵. خواص فیزیکوشیمیاییی بیومتریال ها و زیست سازگاری آن ها

۶. شناسایی بافت های سخت و نرم و خواص ویسکوالاستیک آن ها )خواص مکانیکی استخوان( و معرفی مدل های Maxwell, Voight

۷. خون سازگاری و عوامل موثر بر آن

۸. روش های شناسایی میزان خون سازگاری

۹. فرآیند ترمیم زخم در حضور بیومتریال ها

۱۰. عروق طبیعی و مصنوعی و مکانیک عروق مصنوعی

۱۱. روش های ساخت بیومتریال های خون سازگار

۱۲. سیستم های آزمون های زیست سازگاری exvivo, in vivo, in vitro

۱- روش های آزمایش کردن زیست سازگار بودن ماده با استفاده از روش هایی مانند متد محیط کاشت بافتی (Agar ,overlay (Tissue culture محیط کشت تعلیقی Animal Implantation, Culture Suspension می باشد. و همچنین روش های بررسی نتایج هیزتولوژیکی مورد نظر می باشد.
۲- در روش Implantation هر یک از مراحل زی به طور عملی گذرانده شود.
۳- Implantation, Fixation, Dehydration, Embedding, Sectioning, Staining and microscopy ایمینولوژی و سیستم های انعقادی خون، بافت های اصلی و تکنیک های شناسایی سلول ها و بافت ها، واکنش های بافت و خون با زیست مایه ها و ارزیابی آن ها، ساختمان میکروبی و خواص مواد قابل کاشت در بدن، سرطان زایی و زیست مایه ها

 مراجع
 
1-  Biomaterials (Journal),
2-  Journal of Biomedical Materials Research,1980 .
3-  Biomaterials, An Introduction, J. B. Park, Plenum Press, 1992.
4-  Biomaterials Science, Buddy D. Ratner, Academic Press,1996 .
5-  Cardiovascular Biomaterials, G.W.HASTINGS, Springer-Verlag,1992 .
6-  Polymers: Their Properties and Blood Compatibility, S. Dawids.


دفعات مشاهده: 1813 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر