پلی یورتان ها و کاربرد آن ها در پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فلزات و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. شیمی پلی یورتان ها

۲. خواص فیزیکی و مکانیکی پلی یورتان ها

۳. کاربردهای پزشکی پلی یورتان ها
۴. پلی یورتان های زیست پایدار
 
۵. عوامل موثر بر زیست تخریب پذیری پلی یورتان ها

۶. قالب گیری و روش های شکل دهی پلی یورتان ها

۷- روش های ارزیابی خواص پلی یورتان ها
بخش عملی: روش های عملی سنتز سه نوع پلیمر
پلی یورتان های زیست پایدار
پلی یورتان های زیست تخریب پذیر
میکروکپسول های پلی یورتانی

 

 مراجع
 
M.D. Lelah, S.L. Cooper, "Polyurethanes in medicine", CRC Press, Boca Raton, (1986 ).
 M.M.K. Lamba, K.A Woodhouse, S.L. Cooper, "Polyurethanes in Biomedical Applications",London, (1998 ).
 M.Szycher, "Szycher's Handbook of Polyurethanes", CRC Press LLC, London, (1999 ).
 Journal of Biomedical Materials Research.
 Journal of Biomedical Materials, Polymer Edition 


دفعات مشاهده: 293 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر