کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه ای بر کامپوزیت ها

۲. تاریخچه ساخت کامپوزیت ها

۳. دسته بندی کامپوزیت ها
 
۴. کامپوزیت های زمینه پلیمری
 
۵. کامپوزیت های زمینه فلزی

۶. کامپوزیت های زمینه سرامیکی

۷. کامپوزیت های گرادیانی

۸. کاربرد کامپوزیت ها در مهندسی پزشکی

 

 مراجع
1) K.K. Cha Wla, "Ceramic Matrix Composites", Chapman & Hall, (1993 ).
2) Schwartz, "Composites Matrix Handbook", McGraw-Hill Book Company. ( 1983)
3) علم مواد (خواص ومهندسی مواد) تالیف مهندس حسین تویسرکانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان ماه 1376
4) سیمان های دندانی دکتر فتح ا.. مضطرزاده، دکتر اصغر کاظم زاده، پژوهشگاه مواد و انرژی.
5) Lesile N. Philips, "Design with Advance Composites Materials", Springer Verlag, (1984 ).
6) S. Suresh & A. Mortense & A. Needleman, "Metal Matrix Composites", Butterworth- Heinemann, ( 1993).


دفعات مشاهده: 1067 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر