مهندسی سلول های بنیادین

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مهندسی سلول های بنیادین
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه و تعاریف

۲. انواع سلول های بنیادین

۳. فرآیند شکل گیری و تولیدمثل سلول های بنیادین
 
۴. فرآیند تمایز سلولی (Differentation) در سلول های بنیادین
 
۵. دینامیک سلول های بنیادین

۶. محیط فیزیکی و مکانیکی سلول های بنیادین

۷. پروتکل های سلول های بنیادین

۸. کاربری های سلول های بنیادین در مهندسی بافت

۹. موارد اخلاقی در تحقیقات سلول های بنیادین

 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 200 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر