بررسی خواص و روش های پوشش دهی بیومتریالها

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بررسی خواص و روش های پوشش دهی بیومتریالها
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه و تاریخچه بیومتریال های قابل پوشش دهی

۲. خواص بیومتریال های قابل پوشش دهی

۳. ویژگی های میکروساختاری پوشش ها و میزان چسبندگی و عوامل موثر بر آن
 
۴. روش های اعمال پوشش و عوامل موثر بر آن
 
۵. پوشش دهی از طریق پلاسما اسپری (VPS, APS) و عوامل موثر بر آن

۶. SOL- Gel و عوامل موثر بر آن

۷- لیزر پالسی (Pulsed Laser deposition) و ویژگی های آن

۸- پوشش دهی از طریق الکتروفورزیس (EPD) و بررسی عوامل موثر بر آن

۹- پوشش دهی از طریق شیشه روی فلز (Enameling)

۱۰- پوشش دهی به روش الکتروشیمیایی

۱۱- پوشش دهی به روش اسپری گرمایی

۱۲- پوشش دهی کربن

۱۳- پوشش دهی به روش بیولوژیکی

۱۴- سایر روش ها

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 350 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر