روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تعیین ساختار شیمیایی بیومتریال ها
طیف سنجی جذب اتمی
طیف سنج مادون قرمز
طیف سنج رامان
طیف سنج جرمی
NMR
طیف سنج نور ماورای بنفش و نور مرئی
فلورانس اشعX 

۲. تعیین خواص فیزیکی بیومتریال ها
کروماتوگراف گازی
کروماتوگراف مایع
اندازه گیری توزیع اندازه ذرات
اندازه گیری توزیع اندازه تخلخل در بیومتریال ها
اندازه گیری مساحت سطحی

۳. تعیین خواص بیومتریال های پلیمری
روش اسمومتری برای تعیین وزن مولکولی
روش GPC برای تعیین توزیع وزن مولکولی
طیف سنج مکانیکی برای تعیین خواص مکانیکی پلیمرها
روش DSC برای تعیین خواص گرمایشی پلیمرها
روش های تعیین خواص رئولوژیکی بیومتریال ها
تست های ضربه پذیری بیومتریال های پلیمری
 
۴. روش های میکروسکوپی برای تعیین خصوصیات بیومتریال ها
میکروسکوپ الکترونی Scanning با میکروآنالیز اشعه X
میکروسکوپ الکترونی Transmission 
روش میکروسکوپی نیروی اتمی برای تعیین ویژگی های سطحی بیومتریال ها
 
۵. روش های اندازه گیری ناخالصی در بیومتریال ها
طیف سنج فلورانس
روش سوزاندن سریع برای اندازه گیری میزان آب
فلورانس لیزری
طیف سنج فتوآکوستیک

۶. بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی سطوح بیومتریال ها

 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 280 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر