ژل و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: ژل و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  مبانی علوم و مهندسی پلیمرها – مواد مهندسی پزشکی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. روش های تهیه ژل های زیستی
شبکه ای کننده های شیمیایی
شبکه ای کننده های یونی
تهیه ژل با استفاده از اشعه گاما
ژل شدن فیزیکی به وسیله پدیده گره خوردگی
ژل های نیمه کریستالی
تهیه ژل های متخلخل
ژل شدن فیزیکی ماکرو مولکول های بیولوژیکی
تهیه ژل ها با استفاده از سیستم های ناشی لیزر و گاما و UV, IR, EB
 

۲. خواص فیزیکی ژل های زیستی
فرآیند متورم شدن ژل ها )تئوری های تورم ژل های غیر یونی، یونی و ژل های متخلخل، دینامیک تورم ژل ها، اندازه گیری تورم ژل ها، تأثیر پارامترهای شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی بر تورم، بررسی فرآیند متورم شدن فیبرهای عصبی در بدن
خواص رئولوژیکی ژل های زیستی
خواص ویسکوالاستیسیته ژل های زیستی
ژل های حساس در برابر حرارت
ژل های حساس به میدان الکتریکی
دینامیک متورم شدن و منقبض شدن ژل های حساس به میدان الکتریکی

۳. خواص نفوذی ژل های زیستی
تئوری نفوذ بر اساس حجم آزاد
تئوری خزشی نفوذ
نفوذ فیکی و غیرفیکی و نفوذ ناشناخته
نفوذ در ژل های همگن و ژل های غیرهمگن
تأثیر ساختار ژل بر نفوذ
استفاده از ژل های حساس به محیط های بیولوژیکی در سیستم های رهایش دارویی
 
۴. خواص سطحی ژل های زیستی
تحرک ماکرو مولکول های ژل بر روی سطح بیولوژیکی
ساختار مولکولی آب در سطح ژل های زیستی
خواص بیوچسبندگی ژل ها
جذب مواد پروتئینی بر روی سطح ژل های زیستی
 
۵. خواص ژل های زیستی
ژل های پلی (وینیل الکل)
ژل های پلی (هیدروکسی اتیل متکریلات)
ژل های پلی (اکریلیک اسید) و پلی (متاکریلیک اسید)
ژل های پلی (اکریلامید)
ژل های پلی (اتیلن اکساید)

۶. کاربرد ژل های زیستی
ویژگی های ژل ها در تماس با خون
ژل ها برای استفاده در لنز های نرم چشم
ژل های پلی )وینیل الکل( برای ماهیچه مصنوعی
ژل های بیوحسی برای کنترل رهایش دارو در روده کوچک

۷- ژل های پایدارکننده بیومولکول ها و سلول های بدن

 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 409 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر