پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پدیده های انتقال - ترمودینامیک
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. انتقال جرم و انرژی در سیستم های مرکب
معادلات تبدیل برای سیستم های مرکب
سازوکار انتقال جرم و ترمودینامیک غیرتعادلی
عمومیت دادن فنون فیک برای سیستم های غیرتعادلی
انتقال جرم در محلول آزاد ؟؟؟ تحت تأثیر گرادیان غلظت - 5 انتقال جرم در محلول آزاد ؟؟؟ تحت تأثیر گرادیان فشار
انتقال جرم در محلول آزاد ؟؟؟ تحت گرادیان پتانسیل الکترواستاتیک
انتقال جرم در غشاهای مهارشده به وسیله نیروی مکانیکی
ترمودینامیک تعادلی بین فازی
 
۲. انتقال جرم در محلول آزاد ؟؟؟
تخمین ضریب نفوذ در محلول آزاد
انتقال جرم تحت تأثیر گرادیان غلظت در سیستم های دو جزئی
انتقال جرم در محلول های مرکب الکترولیتی
۳. انتقال جرم در غشاهای بیولوژیکی
طبقه بندی غشا
معادلات ؟؟؟ جرمی ؟؟؟
انتقال جرم در غشاهایی با بار الکتریکی
ویژگی های غشاهای بیولوژیکی
غشاهای لیپیدی در مولکولی مصنوعی
 
۴. انتقال جرم با مکانیزم همرفتی (Convective)
انتقال جرم در سیستم دیالیز خون
انتقال جرم در سیستم آلترافیلتراسیون
انتقال جرم و تبادل گازها در خون
انتقال جرم و اکسیژنه شدن بافت های بدن
 
۵. انتقال جرم و موازنه های ماکروسکوپی
آنالیز بعدی در سیستم های بیولوژیکی
مدل سازی از نوع پارامتر توده ای
مدل سازی از نوع پارامتر توزیعی

۶. موازنه های ماکروسکوپی در مقیاس سلولی

 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 514 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر