بیورئولوژی و همورئولوژی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیورئولوژی و همورئولوژی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  مکانیک سیالات کارشناسی – بیوشیمی و بیوفیزیک – شیمی آلی - رئولوژی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. تعریف رئولوژی
 
۲. سیالات غیرنیوتنی و نیوتنی (شبه پلاستیک- دیلانت)
 
۳. مدل های سیالات بیولوژیکی غیرنیوتنی (مدل de waale _مدل bugtom _ مدل ؟؟؟)
 
۴. اندازه گیری لزجت خون
 
۵. بررسی اثر پروتئین های مختلف در رفتار هیدرودینامیکی خون

۶. تنش نسبی درخون

۷. مطالعه Cusson

۸. اثر Thomes بر جریان خون

۹. اثر Thoganvs  بر جریان خون

۱۰. اثر Fahraeus- Lindquis بر جریان خون

۱۱. اثر Middleman- Whuemore بر جریان خون

۱۲. هیدرودینامیک سلول های طبیعی و غیرطبیعی خون

۱۳. پروفیل سرعت برای سیالات بیولوژیکی همگن و غیرهمگن

 

 مراجع
 


دفعات مشاهده: 183 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر